Laserová operace očí

Laserová operace očí je prakticky nejvyhledávanějším a nejúčinějším zákrokem pro korekci zraku. Oční vady jako krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus již v současné době nepředstavují větší obtíže. Jednoduše, bezbolestně a navíc relativně levně dojde k odstranění dané oční vady. Po provedení laserové operace očí dochází k naprosté korekci zraku a po jejím absolvování pacient již nemusí nosit brýle či kontaktní čočky. Laserová operace očí je hojně nabízenou službou, kterou poskytuje řada odborných klinik, lékařů, či zdravotnických zařízení. Rekonvalescence po zákroku je téměř nulová a pacient opouští kliniku prakticky ihned po operaci, jejíž průběh trvá 40-50 VTEŘIN. Laserové operace se však liší jak v metodice tak cenou, a za tímto učelem jsme pro Vás sestavili dokonalý přehled o poskytovatelích laserové operace očí.

Laserová operace očí – Zákroky

  • PRK : Nejstarší a nejvíce ověřená metoda určená pro operaci menších a středních vad. Její nevýhodou je však delší doba rekonvalescence.
  • LASIK: Metoda patřící mezi nejvyužívanější formu laserové operace očí. Je účinná pro nižší ale naopak i extremně vysoké stupně očních vad. Největší výhodu nabízí zejména v oblasti hojení, ke kterému dochází extrémně rychle.
  • LASEK: Prakticky nejnovější metoda laserové operace, která vychází ze zákroku PRK. Liší se zejména provedením zákroku, který probíhá tzv. neinvazivním způsobem, tzn. že nedochází k řezu do rohovkové tkáně a tak je operace technicky méně náročná.

Aktuální info

16.4.2012
Spouštíme pro Vás tento web, kde v budoucnu naleznete kompletní informace a doporučení týkající se laserových operací očí.

Kontaktní info

Web Retail s.r.o.
Husinecká 103/10
Praha 7

e-mail: oci@vyberusi.cz